Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Świadomość społeczeństwa w zakresie onkologii, grupy zwiększonego ryzyka i profilaktyka nowotworów

Szanowni państwo,
Mimo postępu medycyny choroby nowotworowe wciąż stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów w Polsce. Dlatego też niezmiernie ważne są profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów. W ramach współpracy z Zakładem Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została podjęta próba oceny świadomości społeczeństwa w kwestii czynników ryzyka i profilaktyki nowotworów. Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną użyte wyłącznie do celów naukowych.
Olga Zdun
Studentka analityki medycznej
Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Część I: Metryczka
* 1. Proszę podać swój wiek:
* 2. Proszę zaznaczyć płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 3. Proszę zaznaczyć wykształcenie:
podstawowe
gimnazjalne
średnie
zawodowe
wyższe
4. Proszę zaznaczyć swoje miejsce zamieszkania:
miasto powyżej 100 tyś.
miasto powyżej 50 tyś.
miasto poniżej 50 tyś.
wieś
Część 2: Czynniki ryzyka
* 5. Które z poniżej wymienionych czynników mają, Pana/Pani zdaniem, wpływ na rozwój nowotworów (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)?
rak płucarak jelita grubegorak piersirak wątrobyrak szyjki macicyrak trzustkirak prostatyrak jajnikaczynnik nie ma wpływu na rozwój nowotworów
palenie papierosów
narażenie na promieniowanie emitowane przez sprzęt elektroniczny (np. telefon komórkowy)
antykoncepcja hormonalna
niewłaściwa higiena
dieta bogata w tłuszcze zwierzęce
dieta uboga w warzywa
trzymanie laptopa na kolanach
duża liczba partnerów seksualnych
niska aktywność fizyczna
infekcje wirusowe (np. HPV, HIV, WZW, EBV itp.)
* 6. Czy Pana/Pani zdaniem zniszczenie miąższu płuc i zmniejszenie przez nie przepływu powietrza wywołane paleniem papierosów, może przyczyniać się do rozwoju raka płuc?
tak
nie
Część 3: Doświadczenia własne
7. Kiedy Pan/i chodzi do lekarza (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)?
przy pierwszych objawach
regularne kontrole
gdy objawy nie występują przez jakiś czas
nie chodzę
8. Czy stosuje się Pan/i do zaleceń lekarza w kwestii leczenia lub dalszej diagnozy?
tak
nie
tylko do ustąpienia objawów
9. Czy syłyszał/a Pan/i o usługach medycyny naturalnej?
tak
nie
10. Czy korzystał/a Pan/i usług medycyny naturalnej?
Tak
Nie
11. Co Pan/i sądzi o kampaniach społecznych dotyczących profilaktyki nowotworów?
są potrzebne
nie są potrzebne
nie mam zdania
12. Czy kampanie społeczne dotyczące profilaktyki nowotworów są Pana/Pani zdaniem dobrym źródłem informacji?
tak
nie
nie wiem
13. Skąd Pan/i czerpie wiedzę na temat nowotworów (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)?
gazeta
Internet
telewizja
rodzina
znajomi
lekarz
nie interesuje mnie to
mam wystarczającą wiedzę
14. Jeśli w Pana/Pani rodzinie występuje (wystąpiłby) nowotwór, czy zmieniło (zmieniłoby) to Pana/Pani podejście do badań profilaktycznych?
tak
nie
nie wiem
Część 4: Profilaktyka
Pytania 15-21 przeznaczone tylko dla kobiet
15. Czy była Pani kiedykolwiek u ginekologa?
Tak
Nie
16. Czy słyszała Pani o badaniu cytologicznym?
Tak
NIe
17. Co ile lat powinno się wykonywać badanie cytologiczne?
Co rok
Co trzy lata
Co miesiąc
W razie wystąpienia niepokojących objawów
Nie wiem
18. Czy słyszała Pani o badaniu mammograficznym?
Tak
Nie
19. Jeśli tak, to kiedy powinno się wykonywać mammografię?
Co rok po 50 r.ż.
Co dwa lata po 50 r.ż.
Co rok po 20 r.ż.
Co 2 lata po 20 r.ż
Nie wiem
20. Czy umie Pani wykonywać samobadanie piersi?
Tak
Nie
21. Kiedy powinno się wykonywać samobadanie piersi?
Raz w roku
Raz na pół roku
Co miesiąc w 5-8 dniu cyklu
Co miesiąc podczas miesiączki
Co miesiąc podczas owulacji
W razie potrzeby
Pytania 22-23 przeznaczone tylko dla mężczyzn
22. Czy Pan wie, w jakim celu wykonuje się oznaczanie PSA ( swoisty antygen stercza)?
Tak
Nie
23. Jeśli tak, to czy Pan kiedykolwiek miał wykonywane oznaczenie PSA?
Tak
Nie
* 24. Czy Pan/Pani wie, w jakim celu wykonuje się oznaczanie krwi utajonej w kale?
Tak
Nie
* 25. Kiedy powinno się oznaczać krew utajoną w kale?
Raz w roku po 50 r.ż
Raz na 3 lata po 50 r.ż
Raz w roku po 20 r.ż.
Raz na 3 lata po 20 r.ż.
Nie wiem
* 26. Czy Pan/i wie, w jakim celu wykonuje się kolonoskopię?
Tak
Nie
* 27. Kiedy powinno się wykonywać kolonoskopię?
Po 50 r. ż.
Po 20 r. ż
Nie wiem
* 28. Czy Pan/i wie, w jakim celu onacza się AFP (alfa-fetoproteinę)?
Tak
Nie
* 29. Czy Pan/i wie, w jakim celu wykonuje się spirometrię?
Tak
Nie
* 30. Czy Pan/i pali?
Tak
Nie
* 31. Jaka liczba związków toksycznych znajduje się w jednym papierosie?
1
10
200
4000
* 32. Które badanie Pana/i zdaniem, wykonuje się w diagnostyce raka piersi jako pierwsze? Przed 50 rokiem życia:
Tomografia komputerowa
USG
PET (pozytonowa tomografia emisyjna - technika obrazowa badająca zmiany metabolizmu w określonych zmianach chorobowych)
Mammografia
* 33. Które badanie, Pana/i zdaniem, wykonuje się w diagnostyce raka piersi jako pierwsze? Po 50 roku życia:
Tomografia komputerowa
USG
PET
Mammografia
* 34. Które badanie, Pana/i zdaniem, wykonuje się w diagnostyce raka płuc jako pierwsze?
Tomografia komputerowa
USG
PET
RTG
* 35. Które badanie, Pana/i zdaniem, wykonuje się w diagnostyce nowotworów jamy brzusznej jako pierwsze?
Tomografia komputerowa
USG
PET
RTG
* 36. Czy uważa Pan/i, że Pana/Pani wiedza po wypełnieniu tej ankiety jest wystarczająca w kwestii czynników rozwoju i profilaktyki nowotworów?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .